SQM Time en Passion For Sports zijn sites en eigendom van Sportzilla, bvba. Sportzilla is geregistreerd in België met het ondernemingsnummer 822566334 sinds 2010 met als vestigingsadres Nisramont 45 L, 6983 Ortho. BTW nummer  is BE0822566334.

Deze voorwaarden gelden voor gebruik van deze site als organisator, verkoper van routes of als geregistreerd gebruiker.

SQM en Passion For Sports zijn de commerciële namen van deze sites en zijn eigendom van Sportzilla. Gelieve onderstaande voorwaarden eerste te lezen vooraleer U onze website gebruikt. Indien U niet akkoord met deze voorwaarden, gebruikt U best onze site NIET. 

Veranderingen aan deze voorwaarden

We zijn vrij om deze voorwaarden op elk moment te veranderen indien nodig. 

Accounts

Je moet minstens 18 jaar zijn om een account te hebben. Indien je iemand anders dan jezelf inschrijft moet je toestemming van deze persoon hebben. Indien deze persoon minderjarig is, moet je toestemming hebben van de ouders en/of voogd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van jouw persoonlijke gegevens in deze account.

Bescherming Data

In jouw SQM Time / Passion For Sports account worden geen credit card of betalings gegevens opgeslagen. SQM Time / Passion For Sports  gebruikt de payment provider "Mollie" voor alle betalingen. De data aanwezig in jouw account worden naast de organisator van de wedstrijd waarvoor U inschrijft of de verkoper van routes nooit aan derden gegeven. Voor meer informatie hieromtrent neem een kijkje in onze Privacy Policy.

Inschrijven voor een event

SQM Time / Passion For Sports  is een online inschrijvingssoftware, die organisatoren van sportwedstrijden gebruiken. Wanneer U inschrijft voor een event gaat U naast onze voorwaarden ook akkoord met de voorwaarden van deze organisator(s). Alle inschrijfgelden worden integraal doorgestort naar de organisatoren. Eventuele fouten in de tarieven kunnen nooit ten laste gelegd worden van SQM / Passion For Sports . De organisator is hiervoor verantwoordelijk. 

Downloaden van een route / Gpx-bestand

SQM / Passion For Sports  is een online markplaats, waar verkopers GPX-bestanden te koop aanbieden. Wanneer U zo een bestand aankoopt gaat U naast onze voorwaarden ook akkoord met de voorwaarden van deze verkoper(s).  Eventuele fouten in de tarieven kunnen nooit ten laste gelegd worden van SQM / Passion For Sports   De verkoper is hiervoor verantwoordelijk. Als koper van de route ben je zelf aansprakelijk voor eventuele ongevallen op de route en SQM / Passion For Sports   kan nooit verantwoordelijk hiervoor worden gesteld. Tevens kunnen wij NIET verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en het ontbreken van toestemming in de aangeboden routes en de daaruitvolgende consequenties.

Auteursrechten / bescherming Routes

Het (gratis) online en offline verspreiden van onze routes is een strafbaar feit. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 10 april 2014 verduidelijkt dat het maken van een privékopie uit een ongeoorloofde bron niet toegelaten is. Een ongeoorloofde bron is een bron waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de auteurs of houders van naburige rechten. Een kopie van een werk via een P2P-netwerk, zelfs indien slechts voor persoonlijk gebruik, vormt vaak een kopie uit een ongeoorloofde bron en is dus niet toegelaten door de wet.

De routes op SQM / Passion For Sports  zijn allemaal auteursrechtelijk bescherm en mogen dus niet doorgegeven, doorverkocht of publiek gemaakt worden, tenzij met akkoord van de verkoper van de route  

Ontvangen van Emails

Om een account aan te maken op SQM / Passion For Sports  dient U een geldig E-mail adres te gebruiken. Beide platformen zijn met elkaar geconecteerd. Indien er een spamfilter op uw mailbox staat, dient U onze domeinnaam Sqmtime.com of passionforsports.eu op de white list te zetten. U ontvangt een automatische transactie gerelateerd E-mail bij elke nieuwe inschrijving of aankoop die U maakt op SQM / Passion For Sports  . Indien U iemand anders inschrijft, ontvangt deze persoon een automatische E-mail. Indien U iets verandert aan deze inschrijving ( enkel de persoon die inschreef en dus ook betaalde kan dit)  ontvangt deze persoon ook een E-mail. U ontvangt een E-mail indien iemand zich registreert door te klikken op jouw uniek affiliate link. Uw E-mail wordt ook doorgegeven aan de organisator en deze kan U, ook na het event, promotionele mails sturen. 

Ontvangen SMS

Uw persoonlijk GSM nummer zal door SQM / Passion For Sports  nooit gebruikt worden. De organisator mag dit enkel gebruiken Max 5 dagen voor en 5 dagen na een event en dit enkel voor het sturen van startnummers en/of last minute veranderingen, die misschien niet door E-mail zouden worden opgepikt.

Annulering Event of verandering event datum

Indien een event wordt geannuleerd en/of de datum verandert, gelieve de specifieke voorwaarden van de organisator te raadplegen. In elk geval dient U de organisator te contacteren. SQM Time is niet gemachtigd tot enige terugbetaling. Alle administratiekosten zijn ten allen tijden van terugbetaling gevrijwaard.

Derde partij links en inhoud

Alle inhoud die een organisator of verkoper in de informatietabs plaats is de verantwoordelijkheid van de organisator of de verkoper
LAST MINUTE TICKETS THE LONGEST DAY Trail en Walk van 8 juni in Spa SCHRIJF NU IN